Zdravko Vuksanović rođen je na Cetinju 18. novembra 1983. godine. Osnovnu školu „Maksim Gorki“, Gimnaziju „Slobodan Škerović“ i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio je u Podgorici.

Radni odnos započeo je 12. maja 2008. godine u Sekretarijatu za zakonodavstvo kao pripravnik, a od 15. juna 2009. godine do aprila 2017. godine obavljao je poslove u različitim zvanjima u okviru Sektora za ekonomiju i finansije.

5. aprila 2017. godine zapošljava se u Ministarstvu ekonomije kao načelnik Direkcije za zaštitu potrošača, a godinu dana kasnije raspoređuje se na mjesto načelnika Direkcije za normativne i upravne poslove u okviru Direktorata za energetiku i energetsku efikasnost.

Od avgusta 2021. godine zaposlen je u Centralnoj banci Crne Gore, na poziciji šefa Odjeljenja za regulativu, licenciranje, odobrenja i mjere u okviru Sektora za platni promet.

Za pomoćnika direktora u Sektoru za ugovore i normativne poslove u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore imenovan je 16. novembra 2022. godine.

Oženjen, otac dvoje djece.