Unaprijeđena saradnja sa klinikom Acibadem

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je sa klinikom Acibadem zaključio Aneks II Ugovora o međusobnoj saradnji, kojim se  dodatno smanjuju cijene za  zdravstvene usluge koje pruža ova svjetski poznata klinika našim osiguranicima.

Istovremeno, dodatno je unaprijeđena saradnja na polju naprednih medicinskih tretmana, razmjene iskustava i profesionalne edukacije naših ljekara i ostalog medicinskog kadra. Na ovaj način nastavlja se uspješna saradnja između Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i klinike Acibadem koja traje dugi niz godina.