FZO i UPCG udruženi u rješavanju problema zloupotrebe bolovanja

Podgorica, 06. 02. 2024. godine – Unapređenje institucionalne saradnje u oblasti suzbijanja zloupotrebe bolovanja u kompanijama bila je tema sastanka koji su predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), Slobodan Mikavica, i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, dr Vuk Kadić, održali danas u prostorijama Unije, uz učešće njihovih saradnika i predstavnika kompanija članica UPCG.

Sastanak održan na inicijativu UPCG omogućio je da se razmjenom stavova, mišljenja i informacija o problemima u poslovnoj praksi privrednika postigne dogovor o budućem zajedničkom djelovanju UPCG i Fonda, a time i ubrzaju procesi usmjereni na rješavanje ovog dugogodišnjeg, sistemskog problema koji nosi brojne negativne efekte i za poslodavce, državni budžet i same zaposlene.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje podržao je inicijativu UPCG kojom je najavljeno da će Unija uskoro organizovati sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i zatražiti formiranje radnog tijela za unapređenje regulatornog okvira u oblasti zdravstvenog osiguranja. Kako bi se stvorili preduslovi za kreiranje optimalnih rješenja i konačno uvođenje reda u problematiku zloupotrebe bolovanja, UPCG će predložiti da sastav navedenog radnog tijela čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda PIO, sindikata i UPCG.

Predstavnici UPCG i Fonda su istakli da je u narednom periodu neophodno dodatno osnažiti ulogu Komisije za preispitivanje zloupotrebe bolovanja, te najavili doprinos obje strane ovom pitanju. Takođe, saglasili su se da je u što kraćem roku potrebno pristupiti radu na izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i pratećih podzakonskih akata, te omogućiti proširenje nadležnosti Fonda za zdravstveno osiguranje. Iako važeći Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, usvojen 2021. godine, već sadrži znatan broj sugestija Unije, predstavnici UPCG su podsjetili da je UPCG i tada tražila da se Fondu obezbijedi aktivnija uloga u smislu kontrole bolovanja. 

Tokom razgovora je konstatovano da uporedna praksa zemalja regiona i EU pokazuje da naknade zarada za vrijeme privremene spriječenosti za rad padaju na teret poslodavca za mnogo kraći vremenski period nego što je to slučaj u Crnoj Gori, što kao takvo egzistira već dugo u našem sistemu zdravstvenog osiguranja i treba ga mijenjati. Stoga je na sastanku zaključeno da treba pristupiti korekcijama rokova refundacije, na način da se skrati period u kome isplata naknade za privremenu spriječenost za rad pada na teret poslodavca i to sa postojećih 60 na 30 dana. Takođe, predloženo je i da se precizira rok u kome je Fond dužan da izvrši refundaciju naknade zarade od dana uredno podnešenog zahtjeva od strane poslodavca. 

Uz zadovoljstvo tokom razgovora i postignutim dogovorima, predstavnici Fonda i UPCG najavili su nastavak organizacije ovakvih susreta i daljeg, zajedničkih rada po svim pitanjima koja su od interesa za sistem javnog zdravstva, poslovnu zajednicu i društvo u cjelini. 

Ispred Fonda, učesnici sastanka u Uniji bili su i pomoćnica direktora u Sektoru za ekonomske poslove Andrijana Garić, načelnik PJ Podgorica Predrag Vučinić i savjetnica za odnose sa javnošću Olgica Lakić. Takođe, sastanku su prisustvovali i predstavnici kompanija članica UPCG: One Crna Gora, Crnogorski Telekom, CGES, Port of Adria, Luka Bar, Domaća trgovina, RTCG, CUE hotel, Tina Time, Chic.