FZO otvorio filijalu u Gusinju

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je otvorio filijalu u Gusinju.Tim povodom, direktor Fonda dr Vuk Kadić je sa svojim saradnicima posjetio novootvorenu filijalu, kako bi se upoznao sa prostorno-tehničkim kapacitetima i uslovima rada zaposlenih.

Otvaranje ove filijale predstavlja značajan korak ka daljem unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga i pružanju podrške lokalnoj zajednici. Sada će oko 3.500 osiguranika sa ovog područja  moći da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu u mjestu prebivališta, umjesto da putuju do Plava kao što je do sada bio slučaj.

Kroz kontinuirano unapređenje organizacione strukture, Fond za zdravstveno osiguranje je nastavio sa aktivnostima koje našim građanima obezbjeđuju lakše i kvalitetnije ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.