Obavještenje za korisnike insulinske pumpe

Fond za zdravstveno osiguranje i URION doo Podgorica zaključili su Ugovor o obezbjeđivanju i isporuci spoljne portabilne insulinske pumpe. Od 16. decembra 2022. godine osiguranici kojima je od strane ljekara odobreno korišćenje ove vrste pomagala moći će po već ustaljenoj praksi preuzimati insulinsku pumpu i potrošni materijal.

Za dodatne informacije osiguranici se mogu obratiti Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore na mejl adresu kabinet@rfzcg.co.me ili broj telefona 020/404 112.