Obavještenje za osiguranike

Od 1. januara filijale Fonda za zdravstveno osiguranje  će, umjesto pacijenata, slati medicinsku dokumentaciju konzilijumima ljekara u Kliničkom centru, gdje nije obavezno  lično prisustvo.  Naši osiguranici mogu da predaju najbližoj filijali Fonda medicinsku dokumentaciju, koju su do sada lično dostavljali u ustanovu u kojoj zasijeda konzilijum.

Radi se o konzilijumima za odobravanje onkoloških terapija, za magnetnu rezonancu, medicinsku rehabilitaciju u Institutu Simo Milošević u Igalu, kao i konzilijumima za pedijatrijsku populaciju. Spisak konzilijuma je dostavljen svim domovima zdravlja i svim izabranim ljekarima  u Crnoj Gori. Zaposleni u filijalama Fonda, po dolasku pacijenta, skeniraju neophodnu medicinsku dokumentaciju i šalju je na konzilijarno odlučivanje. Nakon odluke konzilijumi ljekara upućuju dokumentaciju ponovo filijali. Pacijent će u matičnoj filijali podizati odluku konzilijuma.

Na ovaj način izmijenjenom procedurom olakšaće se položaj pacijenata i izabranih ljekara u domovima zdravlja, a u isto vrijeme značajno smanjiti putni troškovi.