Obavještenje – Prijava na zdravstveno osiguranje

Zbog izmjena više zakonskih i podzakonskih propisa, Uprava prihoda i carina, počev od 01. januara 2022. godine ne vrši registraciju osiguranika na zdravstveno osiguranje, s obzirom da su doprinosi za zdravstveno osiguranje brisani iz svih propisa.

U skladu sa navedenim, Uprava prihoda i carina je prilagodila Centralni registar obaveznika uplate i osiguranika sa novim zakonskih propisima, što je uticalo da više ne postoji automatska razmjena podataka izmjeđu registra Uprave i baze osiguranika Fonda.

Nakon zasnivanja radnog odnosa ili promjene poslodavca, potrebno je da zaposleni, odnosno druge kategorije osiguranika kojima se evidentira doprinos za penzijsko osiguranje u registar Uprave, u područnim jedinicama/filijalama Fonda, izvrše prijavu na zdravstveno osiguranje uz dokument o identifikaciji.