Ostvarivanje prava osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore po osnovu međunarodnih sporazuma

Osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore prije odlaska u inostranstvo treba da se obrate nadležnoj područnoj jedinici / filijali Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, po mjestu prebivališta, za dobijanje svih potrebnih informacija i odgovarajuće dokumentacije na osnovu koje ostvaruju hitnu zdravstvenu zaštitu prilikom privremenog boravka u inostranstvu.

Preuzmite kompletan dokument