Potpisan ugovor o saradnji između FZO i Memorial Hospitals Group

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Memorial Hospitals Group iz Istanbula potpisali su Ugovor o saradnji, kojim  se našim osiguranicima, omogućava korišćenje medicinskih usluga iz domena djelatnosti ove renomirane  ustanove, a koje nije moguće obaviti u okviru našeg zdravstvenog sistema.

Zdravstvena grupacija Memorial, sa svojim bogatim iskustvom, donosi značajna stručna znanja i resurse u oblasti medicinske prakse i  obuke medicinskog osoblja.

Ova saradnja će omogućiti unapređenje usluge i pristup najnovijoj medicinskoj tehnologiji za naše građane.Takođe će doprinijeti razmjeni znanja i dobre prakse između ljekara specijalista  ove dvije države, što će u budućnosti značajno uticati na sam kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.