Radna posjeta Srbiji

U Beogradu su 22. i 23. aprila 2024. godine održani značajni sastanci predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje Srbije, Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, Ministarstva zdravlja Crne Gore i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Glavna tema sastanaka bila je primjena Sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Crne Gore.

Razmatrani su načini finansiranja i obračuni troškova zdravstvene zaštite osiguranika dva Fonda, unapređenje saradnje u oblasti
zdravstvenog sistema, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za osiguranike Crne Gore i Srbije.

Dogovorena je dalja dinamika i jačanje saradnje između Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i nadležnih organa u Republici Srbiji, kako bi se, prije svega, otpočela realizacija projekata koji imaju za cilj povezivanje dva informaciona sistema i razmjenu podataka osiguranika.

Naredni sastanak nadležnih institucija planiran je da se održi u Podgorici.