Razgovor o budžetu za 2024. godinu

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, dr Vuk Kadić, sa saradnicima održao je sastanak sa Bojanom Paunovićem, generalnim direktorom Direktorata za državni budžet i direktorima javnih zdravstvenih ustanova.

Glavni cilj sastanka bio je obezbjeđivanje adekvatnih sredstava za JZU kako bi se osiguralo nesmetano pružanje zdravstvenih usluga u narednoj godini.

Dr Kadić je istakao važnost precizne raspodjele sredstava kako bi se osigurala održiva i kvalitetna zdravstvena zaštita za naše građane.

Tokom sastanka, prisutni predstavnici JZU su imali priliku da detaljno iznesu svoje stavove i potrebe u vezi sa planiranim kapitalnim investicijama u 2024. godini. U konstruktivnoj diskusiji, naglašene su ključne oblasti unapređenja zdravstvenog sistema, uključujući poboljšanje infrastrukture, nabavku savremene medicinske opreme i usavršavanje kadrova.

Očekuje se da će rezultati ovih razgovora biti pokretač daljih inicijativa i akcija,čime će se znatno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite za sve naše građane.