Saopštenje za osiguranike

Fond za zdravstveno osiguranje je donio odluku o izmjeni Pravilnika koji definiše broj osiguranika koji se mogu registrovati kod jednog izabranog doktora. Na taj način je omogućeno da se kod izabranog doktora sada može registrovati najviše do 2.000 osiguranika bez obzira na njihovu starosnu strukturu, što do sada nije bio slučaj. Ovim izmjenama, na nivou Podgorice oslobodiće se oko 10.000 mjesta odnosno na nivou Crne Gore oko 50.000 mjesta kod izabranog doktora.

Ova odluka će posebno imati pozitivan uticaj na oslobađanje mjesta kod izabranih pedijatara, koji su do sada bili odgovorni za zdravlje djece i odraslih. S obzirom da će nakon izmjena Pravilnika  dio osiguranika svoja prava moći ostvariti kod  izabranog doktora za odrasle, pedijatri će imati mogućnost da se u potpunosti  fokusiraju na zdravlje djece i pružanje pedijatrijske zdravstvene zaštite.

Napominjemo da će izabrani doktori ubuduće moći da na optimalan način planiraju i zakazuju preglede i pružaju potrebne usluge u skladu sa zdravstvenim prioritetima, dok pomenuta promjena ljekarima neće predstavljati dodatno opterećenje, jer su i do sada pružali zdravstvene usluge osiguranicima koji nijesu imali izabranog doktora.

Obaveza Fonda je da obezbijedi na najbolji način ostvarivanje prava osiguranika, pa su i ove izmjene Pravilnika donijete  u tom pravcu, pri čemu će se osiguranicima omogućiti da imaju svoje izabrane doktore koji će u kontinuitetu voditi računa o svim segmentima njihovog zdravlja.

Od 1. maja 2023. svi oni koji nisu imali izabranog doktora imaju mogućnost da izaberu nekog od slobodnih ljekara. (ovo se odnosi samo na one građane koji do sada nisu imali svog izabranog ljekara)