Unapređenje saradnje fondova zdravstva Crne Gore i Srbije

Predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, posjetili su Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

U okviru posjete prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO Srbije se sastala sa dr Vukom Kadićem, direktorom Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i njegovim saradnicima, u cilju jačanja saradnje i razmjene iskustava u upravljanju zdravstvenim fondovima.

Sastanak je bio prilika za razmjenu ideja i znanja u oblasti zdravstvenog osiguranja, te za diskusiju o mogućnostima za dalje unapređenje zdravstvenog sistema u obje zemlje.