V.D. direktora Fonda Vuk Kadić organizovao sastanak sa humanistom Hajrizom Brčvakom

V.D. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, dr Vuk Kadić, sa svojim saradnicima organizovao je sastanak sa humanistom Hajrizom Brčvakom, predstavnicima humanitarnih fondacija Hemiias i Budi human, kao i humanitarnog Fonda Hilal.

Na održanom sastanku razmatrani su modeli buduće saradnje, a sve radi dodatnog unapređenja načina i mogućnosti liječenja pacijenata iz Crne Gore, efikasnosti pružanja medicinskih usluga, kao i obezbjeđivanja dodatnih sredstava za liječenje osiguranika iz Crne Gore u inostranstvu.