Potpisan ugovor o saradnji između FZO i Memorial Hospitals Group

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Memorial Hospitals Group iz Istanbula potpisali su Ugovor o saradnji, kojim  se našim osiguranicima, omogućava korišćenje medicinskih usluga iz domena djelatnosti ove renomirane  ustanove, a koje nije moguće obaviti u okviru našeg zdravstvenog sistema. Zdravstvena grupacija Memorial, sa svojim bogatim iskustvom, donosi značajna stručna znanja i resurse u…

Continue Reading

FZO u posjeti Hemomontu

fzocg - posjeta hemomontu

Predstavnici FZO, na čelu sa direktorom dr Vukom Kadićem, obišli su kompaniju “Hemomont”, prvu fabriku ljekova u Crnoj Gori, gdje Fond ima udio od 9,63%. Podsjećamo, kompanija „Hemofarm“ je većinski vlasnik Hemomonta. Partnerski odnos države i privatnog sektora može biti uspješan, kada se odgovorno posluje. Ova sinergija doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema i pruža nove mogućnosti…

Continue Reading

FZO po prvi put odobrena finansijska sredstva iz EU fondova

Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore je kroz Instrument za evropske integracije (EUIF), a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, odobrena prijava za projekat „Unapređenje sistemskih mehanizama za monitoring propisivanja i potrošnje ljekova u zdravstvenom sistemu CG“(„Improvement of system mechanisms for monitoring prescribing and consumption of medicines in health system of Montenegro”). Zahvaljujući uspješnoj…

Continue Reading

FZO otvorio filijalu u Gusinju

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je otvorio filijalu u Gusinju.Tim povodom, direktor Fonda dr Vuk Kadić je sa svojim saradnicima posjetio novootvorenu filijalu, kako bi se upoznao sa prostorno-tehničkim kapacitetima i uslovima rada zaposlenih. Otvaranje ove filijale predstavlja značajan korak ka daljem unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga i pružanju podrške lokalnoj zajednici. Sada će oko…

Continue Reading

Zahvalnica dr Vuku Kadiću

Saradnja, razumijevanje i osluškivanje potreba pacijenata, konstantna su težnja FZO. Između ostalog, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore i Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom, udružili su snage u cilju podizanja svijesti  o ovoj bolesti, te osnaživanju podrške za osobe koje se sa njom suočavaju. Zbog toga, dr Vuku Kadiću, direktoru FZO…

Continue Reading

Saopštenje za osiguranike

Fond za zdravstveno osiguranje je donio odluku o izmjeni Pravilnika koji definiše broj osiguranika koji se mogu registrovati kod jednog izabranog doktora. Na taj način je omogućeno da se kod izabranog doktora sada može registrovati najviše do 2.000 osiguranika bez obzira na njihovu starosnu strukturu, što do sada nije bio slučaj. Ovim izmjenama, na nivou Podgorice…

Continue Reading