Ostvarivanje prava osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore po osnovu međunarodnih sporazuma

Osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore prije odlaska u inostranstvo treba da se obrate nadležnoj područnoj jedinici / filijali Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, po mjestu prebivališta, za dobijanje svih potrebnih informacija i odgovarajuće dokumentacije na osnovu koje ostvaruju hitnu zdravstvenu zaštitu prilikom privremenog boravka u inostranstvu. Preuzmite kompletan dokument

Continue Reading

Obavještenje – Prijava na zdravstveno osiguranje

Zbog izmjena više zakonskih i podzakonskih propisa, Uprava prihoda i carina, počev od 01. januara 2022. godine ne vrši registraciju osiguranika na zdravstveno osiguranje, s obzirom da su doprinosi za zdravstveno osiguranje brisani iz svih propisa. U skladu sa navedenim, Uprava prihoda i carina je prilagodila Centralni registar obaveznika uplate i osiguranika sa novim zakonskih…

Continue Reading

Dr Vuk Kadić izabran za direktora Fonda na pet godina

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na današnjoj sjednici donio je Odluku o imenovanju doktora Vuka Kadića za direktora Fonda za zdravstveno osiguranje, počev od 9 februara 2023. godine na period od pet godina. Dr Vuk Kadić je od 15.06.2022. godine bio na poziciji vršioca dužnosti direktora, a na mjesto direktora izabran je po sprovedenom…

Continue Reading

Obavještenje za korisnike insulinske pumpe

Fond za zdravstveno osiguranje i URION doo Podgorica zaključili su Ugovor o obezbjeđivanju i isporuci spoljne portabilne insulinske pumpe. Od 16. decembra 2022. godine osiguranici kojima je od strane ljekara odobreno korišćenje ove vrste pomagala moći će po već ustaljenoj praksi preuzimati insulinsku pumpu i potrošni materijal. Za dodatne informacije osiguranici se mogu obratiti Fondu…

Continue Reading

Besplatan prevoz osiguranicima upućenim na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalni avio prevoznik Air Montenegro, potpisali su Protokol o saradnji kojim se omogućava povoljniji prevoz našim osiguranicima upućenim na liječenje van Crne Gore, i to na relaciji Podgorica-Tivat-Istanbul, kao i na relaciji Podgorica-Tivat-Beograd. Od 1. decembra 2022. godine osiguranici više neće morati kao do sada da plaćaju troškove prevoza, pa…

Continue Reading